Thursday, 19 September 2013

#Mantiq

“Ketika bulan itu terbenam, ia berkata aku tak suka sesuatu yang tenggelam.” (Qs Al An’am [6]: 7) Bulan tenggelam

Tuhan tidak mungkin tenggelam
Kesimpulan: Bulan bukan tuhan.

No comments:

Post a Comment